General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
183 4 120 63 Never
175 0 before 1948 Never
175 0 before 1948 Never
178 0 before 1945 Never
178 5 before 1945 Never
178 8 109 68 Never
177 10 117 60 Never
177 4 113 64 Never
177 9 104 72 Never
177 10 130 47 Never
177 7 117 60 Never
176 11 before 1946 Never
176 7 130 46 Never
176 0 before 1947 Never
176 0 before 1947 Never
176 0 before 1947 Never
175 0 114 61 Never
175 13 122 53 Never
175 0 before 1948 Never
175 12 113 61 Never
175 6 139 35 Never
174 2 101 73 Never
174 3 before 1948 Never
174 9 122 51 Never
174 4 109 64 Never
174 0 149 24 Never
173 3 before 1950 Never
173 5 before 1950 Never
173 12 before 1950 Never
173 10 before 1950 Never
173 2 136 36 Never
172 0 before 1951 Never
172 4 140 31 Never
171 4 before 1951 Never
171 11 before 1951 Never
171 0 before 1951 Never
171 6 before 1951 Never
170 5 109 60 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ