General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
175 0 before 1948 Never
175 0 before 1948 Never
173 0 before 1950 Never
177 0 before 1945 Never
177 5 before 1945 Never
177 8 before 1945 Never
177 10 before 1945 Never
176 4 before 1946 Never
176 9 before 1946 Never
176 10 before 1946 Never
176 7 before 1946 Never
176 11 before 1946 Never
175 7 before 1947 Never
175 0 before 1947 Never
175 0 before 1947 Never
175 0 before 1947 Never
175 0 before 1947 Never
175 0 before 1947 Never
174 0 before 1948 Never
174 12 before 1948 Never
174 6 138 35 Never
174 2 before 1948 Never
174 3 before 1948 Never
174 6 before 1949 Never
173 9 before 1949 Never
173 6 130 42 Never
173 4 before 1949 Never
173 0 149 24 Never
172 5 before 1950 Never
172 3 before 1950 Never
172 5 before 1950 Never
172 12 before 1950 Never
172 10 before 1950 Never
172 2 136 36 Never
169 5 before 1953 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ