General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
165 0 153 11 Never
164 5 127 36 Never
163 3 135 28 Never
163 0 147 15 Never
155 3 127 27 Never
162 0 151 11 Never
161 0 122 39 Never
161 0 146 14 Never
160 2 128 32 Never
160 0 155 4 Never
159 6 115 43 Never
159 0 157 1 Never
158 0 143 15 Never
158 0 154 3 Never
157 0 133 23 Never
156 5 118 37 Never
155 0 133 22 Never
154 0 136 17 Never
154 0 133 20 Never
153 0 135 17 Never
152 7 122 30 Never
152 0 138 14 Never
151 0 130 20 Never
151 0 141 9 Never
149 0 147 2 Never
148 0 144 4 Never
148 0 141 6 Never
148 0 147 1 Never
147 0 144 2 Never
146 0 141 5 Never
146 0 134 11 Never
146 0 145 0 Never
145 4 112 33 Never
144 6 106 38 Never
144 0 142 2 Never
143 0 136 7 Never
143 0 142 0 Never
142 0 126 16 Never
142 0 130 12 Never
142 2 117 25 Never
142 0 119 23 Never
140 0 115 25 Never
140 0 138 1 Never
139 0 130 8 Never
138 0 136 2 Never
138 0 135 2 Never
136 0 125 10 Never
135 1 106 29 Never
135 0 135 0 Never
135 0 134 0 Never
134 0 117 16 Never
134 1 100 33 Never
133 0 105 28 Never
132 0 130 2 Never
131 0 131 0 Never
131 0 131 0 Never
131 0 111 19 Never
129 0 127 1 Never
128 0 128 0 Never
128 0 117 11 Never
128 0 116 12 Never
128 0 127 1 Never
117 0 82 35 Never
116 0 114 2 Never
115 0 114 1 Never
114 0 114 0 Never
114 0 112 1 Never
114 0 113 0 Never
113 0 112 1 Never
113 0 113 0 Never
113 0 78 35 Never
113 0 113 0 Never
112 0 111 1 Never
112 0 78 33 Never
112 0 78 34 Never
127 0 121 5 Never
126 0 125 1 Never
126 0 107 18 Never
125 0 124 0 Never
123 0 123 0 Never
123 0 113 9 Never
122 0 122 0 Never
122 0 122 0 Never
120 0 119 1 Never
119 0 78 41 Never
110 0 110 0 Never
110 0 110 0 Never
109 0 78 30 Never
108 0 78 30 Never
104 0 66 38 Never
104 0 79 25 Never
104 0 78 25 Never
103 0 79 24 Never
103 0 78 25 Never
103 0 78 24 Never
102 0 78 24 Never
98 0 78 19 Never
135 0 107 28 Never
129 0 107 22 Never
145 0 108 37 Never
143 0 107 36 Never
135 0 109 26 Never
120 0 78 42 Never
226 11 179 46 Never
197 4 134 62 Never
213 0 162 51 Never
135 0 121 14 Never
157 2 126 30 Never
210 0 151 58 Never
157 0 147 9 Never
197 0 146 50 Never
223 0 145 77 Never
156 0 144 11 Never
190 0 142 48 Never
159 0 140 18 Never
153 1 133 19 Never
155 3 115 40 Never
144 0 138 5 Never
174 0 137 37 Never
167 0 136 30 Never
145 0 136 9 Never
160 0 136 24 Never
218 8 135 82 Never
148 0 128 19 Never
175 0 126 48 Never
183 2 120 62 Never
191 2 120 70 Never
138 0 120 18 Never
192 0 118 73 Never
120 0 118 1 Never
167 1 118 49 Never
159 0 116 43 Never
129 0 112 16 Never
131 0 111 19 Never
210 6 137 72 Never
206 2 176 29 Never
205 0 185 19 Never
203 8 139 64 Never
201 4 134 67 Never
201 0 141 60 Never
198 10 135 62 Never
198 6 124 73 Never
198 2 128 69 Never
197 0 174 22 Never
193 7 126 66 Never
191 8 150 40 Never
187 6 125 62 Never
187 0 138 48 Never
184 6 122 61 Never
184 0 178 5 Never
180 0 157 22 Never
179 5 144 34 Never
177 7 134 42 Never
177 1 120 57 Never
175 13 122 53 Never
175 0 157 17 Never
170 2 126 43 Never
169 4 137 31 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ