General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
140 0 before 1982 Never
130 0 129 1 Never
110 0 before 2012 Never
110 0 before 2012 Never
138 0 before 1984 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
22 20 130 0 Never
21 24 216 1 Never
22 22 167 2 Never
21 17 282 5 Never
21 19 289 1 Never
21 19 251 3 Never
25 19 145 8 Never
27 17 215 11 Never
26 20 156 7 Never
36 33 166 7 Never
20 20 223 9 Never
22 18 179 7 Never
31 15 190 5 Never
25 24 194 12 Never
26 21 154 3 Never
24 27 182 2 Never
17 16 192 15 Never
29 19 143 2 Never
43 23 185 4 Never
23 23 258 4 Never
20 18 224 8 Never
55 46 195 9 Never
23 20 124 5 Never
25 21 114 1 Never
26 18 113 2 Never
26 20 184 9 Never
22 18 224 0 Never
21 18 183 0 Never
19 40 180 0 Never
47 42 171 0 Never
39 22 206 0 Never
22 21 184 0 Never
55 44 161 0 Never
26 24 160 0 Never
42 29 149 0 Never
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ