General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
143 0 143 0 Never
143 0 143 0 Never
143 0 143 0 Never
133 0 133 0 Never
133 0 133 0 Never
133 0 133 0 Never
133 0 133 Never
133 0 133 Never
133 0 133 Never
200 0 200 0 Never
200 0 196 4 Never
200 0 199 1 Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ