General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Bálint Pál
November 11, 1879
141 Földeák
4 before 1979 Never
Bálint András
November 11, 1879
141 Földeák
0 before 1979 Never
Bálint Péter
November 11, 1879
141 Földeák
0 before 1979 Never
Ádók Imre
July 8, 1889
132 Földeák
0 before 1989 Never
Ádók István
July 8, 1889
132 Földeák
0 before 1989 Never
Ádók János
July 8, 1889
132 Földeák
0 before 1989 Never
Sípos Magdolna
June 14, 1822
199 Földeák
0 June 16, 1822
199 0 Földeák
Never
Sípos Julianna
June 14, 1822
199 Földeák
0 December 13, 1826
194 4 Földeák
Never
Sípos Rozália
June 14, 1822
199 Földeák
0 September 13, 1823
198 1 Földeák
Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ