General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
Németh János
January 3, 1723
299 Földeák
1 before 1823 Never
Bódi József
1846
176 Hódmezővásárhely
0 October 7, 1846
176 0 Földeák
Never
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Bahella István
21 Kardos Katalin
19 289 Földeák
1 Never
« »
© ° · § ¿¡
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ