Hornyák-Sebestyén Attila családfája

Pedigree map of Szűcs Balázs János


17 individuals displayed, out of the normal total of 31, from 5 generations.
4 individuals are missing birthplace map coordinates: Szűcs Paulus, Lengyel Rosa, Vidács Ferenc, Vajda Rosa.